[Web Creator] [LMSOFT]
........................................ ?
Nimeni n-ar spune: o singură linie!
Uitaţi-vă cu atenţie: doar o singură linie.­

Mihai Şora
/martie 2009/
  
  ...................................... / aici se deschide o paranteză „O singură linie, desigur. Dar nu acesta este lucrul cel mai important (to timiotaton). / vox femina Atunci care ?­“
De drag de Domnul Şora

Când s-a azvârlit cu piatra,
cercuri, cercuri făcea apa.

Când s-a azvârlit cu fierul,
vulturi, vulturi făcea cerul.

Dară când a fost să fie
o decapitare vie
doar de capuri de Stuart,
al Mariei într-un bard,
azvârlirăm – ce să fie? –
pe mări o Englitărie,
fier pe zările noptoase,
stea tăiată: sângerase.
Când s-a azvârlit cu ochiul,
s-a înţepenit tot locul.


Dar eresul, dar eresul?
să-l zvârlim cu înţelesul.

  
Nichita
     [Stănescu]

       /azi/